Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Hapert 7-6-17

Niet alleen in de raadsvergadering, maar de laatste weken ook in PC55, slaat VHP als slechte ‘verliezers’ wild om zich heen. Bladels Belang begrijpt de teleurstelling van de Hapertse VHP als het over de beslissing betreffende MFA Hapert gaat, maar de manier waarop VHP dit uit verdient niet de schoonheidsprijs. Bovendien schenden ze hiermee de ‘afspraak’ dat politieke partijen in de media niet personen of partijen proberen te beschadigen. Bladels Belang beraadt zich daarom op verdere eventueel te nemen stappen.