Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Uitgangspunten 2015-2018

EERLIJKE POLITIEK

Op lokaal niveau zetten we ons in voor alle inwoners uit Bladel. We willen er echter voor waken te snel beloftes te doen. Alle keuzes die we maken willen we zorgvuldig afwegen. Politiek betekent nu eenmaal dat we soms moeilijke beslissingen moeten nemen die niet bij iedereen in goede aarde vallen. We moeten dan echter wel uit kunnen leggen waarom we deze beslissingen nemen. Alleen dan is eerlijke politiek mogelijk, en daar hechten wij veel waarde aan.

BLADEL ALS ÉÉN GROTE STERKE, GEMEENTE

Alle kernen samen vormen één Bladel. Door de leefbaarheid in alle kernen op peil te houden of te vergroten, met Bladel-dorp in het midden, komen we tot één grote, sterke gemeente. Wij hechten veel waarde aan de inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers, dorpsraden, verengingen. Vrijwilligerswaardering, subsidies en creatief meedenken zijn dan ook zeer belangrijk.

OPEN COMMUNICATIE

We willen duidelijke taal spreken die iedereen begrijpt. Wat speelt er in de gemeente, waar is behoefte aan? We willen een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken, bijvoorbeeld door actief gebruik te maken van social media.

ZORGEN VOOR ZORG

Zorg dient voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te blijven. Zorg moet dichtbij huis worden geboden, door professionals of vrijwilligers. Ze moet goed georganiseerd en bereikbaar zijn. Er moet waardering zijn voor mantelzorgers, aandacht voor elkaar. Ondersteuning vanuit de gemeente is hierbij noodzakelijk; zij moet weten wie de doelgroepen zijn, waar de knelpunten liggen en gericht actie ondernemen.

EEN VEILIGE, LEEFBARE GEMEENTE

Het is prettig wonen in een veilige omgeving waar veel te beleven is voor jong en oud. Leefbaarheid bevordert het welzijn en een veilige omgeving bevordert de leefbaarheid. In alle kernen dienen basisvoorzieningen aanwezig te zijn, daarbij spelen het verenigingsleven, actieve inwoners en een gemeente die daar oog voor heeft een belangrijke rol. Politie en gemeente dragen zorg voor adequate controle en handhaving. (Buurt)preventie neemt een belangrijke plaats in.

RECREATIE EN TOERISME

De gemeente Bladel is een toeristische trekpleister met tal van recreatieve voorzieningen. Een prachtig gebied om te wandelen, fietsen of op een andere manier te ontspannen. Zo vinden wij het belangrijk dat de Egyptische Poort in Bladel een daarop gebaseerde invulling krijgt, passend bij de omgeving. Reclame en promotie zijn belangrijk om mensen naar onze gemeente te krijgen. Activiteiten zorgen voor een levendige gemeente, bijvoorbeeld zomermarkten, het Totaalfestival, concerten en streekmarkten.

WERK VOOR IEDEREEN

Werk geeft structuur, is belangrijk voor uw zelfbeeld en helpt bij het levensonderhoud. Door te werken doet u mee in de samenleving. De gemeente bevordert de werkgelegenheid en stimuleert de vestiging van nieuwe bedrijven. Belangrijk is dat Bladel ook bedrijven aantrekt die (hoog-)opgeleiden met een niet-technische achtergrond een passende baan kunnen bieden. De gemeente moet maatwerk bieden voor mensen die niet kunnen werken, en voor hen een passend vangnet voorzien. Bladels Belang vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen beloond dient te worden.