Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

We zijn diep geraakt door het bericht dat op 7 augustus jl onze burgemeester Boy Swachten (59) is overleden. We herinneren hem als een betrokken, oprechte persoonlijkheid. Betrokken bij onze mooie gemeente en haar inwoners. Iemand met visie en een duidelijke mening. Met kracht, moed en positivisme heeft hij zijn ziekte gedragen waarvoor wij veel bewondering en respect hebben. We zullen je missen Boy!

We wensen Lidy, familie en alle andere nabestaanden heel veel sterkte toe.