Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Lid worden?

Vul het formulier hiernaast in of neem contact op met:

Rob van Deursen:  r.vandeursen@kpnmail.nl
Natasja van Deursen: natasjavandeursen@gmail.com

Naam (*)

Adres (*)

Postcode + Plaats (*)

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail (*)

Lid landelijke partij? Zo ja, welke?

 Ik voldoe de jaarlijkse contributie (25 euro) na ontvangst van een mail ter bevestiging van mijn lidmaatschap, door het overmaken van 25 euro op het in de mail vermelde rekeningnummer van Bladels Belang te Bladel.