Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Politieke partij Bladels Belang

Bladels Belang is sinds juni 2015 in de Bladelse gemeenteraad vertegenwoordigd en bestaat uit fractievoorzitter Rob van Deursen en lid Natasja van Deursen-van Dam die deelneemt aan de commissievergaderingen.

Bladels Belang is een unieke lokale, politieke partij in Nederland, omdat we als echtpaar de enige leden zijn van de partij. Met onze ambitie, enthousiasme en idealen willen we de komende vier jaar verder gaan in de Bladelse politiek.

We zijn actief in de politiek sinds de oprichting van Bladel Transparant in 2005. Door een inhoudelijk verschil van inzicht zijn we drie jaar geleden afgesplitst van deze partij en is Rob met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Als oppositiepartij is gebleken dat het daadwerkelijk bereiken van resultaten haast onmogelijk is, omdat de coalitiepartijen samen een meerderheid hebben in de gemeenteraad en op deze manier hetgeen zij willen kunnen bereiken. Naar onze mening wordt daarmee lang niet altijd het algemeen belang van onze inwoners gediend, maar spelen er ook andere belangen op de achtergrond mee. Dat vinden wij erg jammer.