Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

De Partij: Bladels Belang, de uitgangspunten.

Sinds juni 2015 is de Bladelse gemeenteraad een nieuwe fractie rijker, namelijk Bladels Belang. Een energieke politieke partij die staat voor eerlijke politiek en er is voor heel de gemeente Bladel.

Op basis hiervan geven we vorm aan lokale politiek. We zijn realistisch en willen politiek toegankelijk maken. U moet zich gehoord voelen en het gevoel hebben dat u meetelt. Uw mening telt!