Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

REALISATIE MFA VOORLOPIG STOP GEZET!

Bladels Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 11 mei j.l. een voorstel ingediend om de geplande realisatie van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert vanaf nu stop te zetten, omdat we een investering van € 17,2 miljoen gemeenschapsgeld financieel...

Motie: Heroverweging Besluit Multifunctionele Accommodatie Hapert

MOTIE Fracties BT, VVD en BB Onderwerp: Heroverweging Besluit Multifunctionele Accommodatie Hapert De raad van de gemeente Bladel in vergadering bijeen op 11 mei 2017; overwegende; dat onlangs een ingrijpende verschuiving binnen het Bladels politieke landschap heeft...