Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Algemene beschouwingen begroting 2016

20-11-2015 Bladel: De begroting ligt nu voor ons. Wat opvalt is dat na jaren van beleidsarme begrotingen vanwege de bezuinigingen, er ruimte komt voor nieuw beleid. De bezuinigingsronde was niet makkelijk en moeilijke keuzes moesten worden gemaakt. Maar dankzij deze...